Advokáti Mgr. Petr Hubínek a Mgr. Ing. Jiří Vogeltanz, kteří na základě smlouvy o trvalé spolupráci uzavřené v souladu s ustanovením § 15e odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, ode dne 1.10.2015 vykonávali advokacii pod společným označením „Advokátní kancelář Hubínek a Vogeltanz“, tímto oznamují, že ke dni 30.9.2019 ukončili trvalou spolupráci.

Mgr. Petr Hubínek, advokát a zapsaný mediátor
Plzeň, Solní 274/12, PSČ 301 00
tel. 602 466 122, e-mail: hubinek@advokacie-mediace.cz

Mgr. Ing. Jiří Vogeltanz, advokát
Plzeň, Veverkova 2707/1, PSČ 301 00
tel. 724 005 833, e-mail: vogeltanz@ak-hv.cz